design: www.kubaskoczek.com
rzeczywistość nierzeczywista
organizatorzy

 Informacje o konkursie

 

 
Fotografia jest medium wyraźnie obecnym w naszej rzeczywistości. Dzięki swej cyfrowej postaci uczestniczy w niej na bieżąco, aktywnie śledzi wydarzenia, dynamicznie nadąża za zmianami.

 

Jest bardzo blisko lub obserwuje z oddali.

Wiernie oddaje postać rzeczy?

Czy też prezentuje możliwości?

Pokazuje rzeczywistość czy też przewiduje przyszłość?

 

"Rzeczywistość

 

  nierzeczywista"

W fotografii cyfrowej wyobraźnia znajduje silnego sojusznika. Różnorodność sposobów modyfikacji obrazu pozwala zrealizować nawet najśmielsze wizje. Zarówno wtedy, gdy stworzony obraz jest wynikiem

 

dokładnie zaplanowanej i konsekwentnie zrealizowanej koncepcji – jak i wtedy, gdy w już gotowej fotografii dostrzegamy to coś, co chcemy bardziej wyeksponować lub zmienić. Możemy.

 

Swoboda wizualnej wypowiedzi daje możliwość manipulacji znaczeniami, daje Twórcom narzędzie o wielkiej mocy. Dowolność jest wolnością.

 

Jednak wolność wymaga dyscypliny. Twórcza samoświadomość prowadzi do rozwoju i, tym samym, do wspaniałych efektów.

 

Cyfrowo modyfikowana fotografia zmusza Autora do wielorakich wysiłków - stworzenia dobrego materiału wyjściowego (fotografii samej w sobie), znajomości niezbędnych programów komputerowych i wielu godzin żmudnej pracy.

 

Wszystko jednak na nic bez tego magicznego pierwiastka, który sprawia, że wszystko jest możliwe. Bez wyobraźni, artystycznego rozmachu i twórczej odwagi, determinacji i dyscypliny - nic z tego nie będzie.

 

 

Karolina Harazim
Prezes Zarządu
Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza