Polska Produkty Pomoc techniczna Gdzie kupić Kontakt

Informacje prawne

VERACOMP S.A. odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych na witrynie www.wacomy.pl, tym niemniej uprzejmie informujemy, że żadna z informacji graficznych lub tekstowych lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio) zamieszczonych na stronie www.wacomy.pl nie stanowi oświadczenia woli (i tym bardziej oferty) w rozumieniu przepisów prawa.
  1. VERACOMP S.A. odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych na witrynie www.wacomy.pl, tym niemniej uprzejmie informujemy, że żadna z informacji graficznych lub tekstowych lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio) zamieszczonych na stronie www.wacomy.pl nie stanowi oświadczenia woli (i tym bardziej oferty) w rozumieniu przepisów prawa i dlatego też nie może stanowić podstawy do konstruowania jakiejkolwiek odpowiedzialności VERACOMP S.A. lub jej współpracowników. Te same zasady dotyczą tzw. "zgody milczącej" VERACOMP S.A. Żadne informacje i dane zamieszczone na witrynie www.wacomy.pl nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez VERACOMP S.A. Wiążące oświadczenia VERACOMP S.A. będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów - w formie pisemnej.


  2. VERACOMP S.A. informuje, że treść i forma witryny www.wacomy.pl jest przedmiotem jej prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody VERACOMP S.A.


  3. Uprzejmie informujemy, że znak "VERACOMP" jest znakiem towarowym VERACOMP S.A. w Krakowie, chronionym m.in. przez Prawo własności przemysłowej i jego użycie wymaga zgody VERACOMP S.A. Inne znaki zamieszczone na witrynie www.wacomy.pl są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte przez VERACOMP S.A. za ich zgodą. Ostrzegamy, że używanie tych innych znaków przez osoby trzecie wymaga zgody ich właścicieli.

 
góra


© 2006 Veracomp SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, Cintiq, Intuos, Graphire, Volito, PenPartner są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wacom Company, Ltd. Wszelkie inne nazwy produktów i firm są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.