Logo

Zgłoszenie reklamacji

Imię i nazwisko :
Nazwa firmy :
Adres :
Kod pocztowy :
Miasto :
Telefon kontaktowy :
E-mail :
Model :
Nr seryjny :
Data zakupu :
Dokładny opis usterki :
Konfiguracja systemu :
   

Wszelkiego rodzaje reklamacje bedą uwzględniane tylko z podanym numerem zgłoszenia reklamacyjnego (numer RMA). Przesyłki bez numeru RMA nie będą przyjmowane przes serwis a koszty wysyłki w obie strony poniesie Nadawca (do produktu powinna być dołączona wypelniona karta gwarancyjna oraz kopia dokumentu zakupu). Również przesłanie urzadzenia sprawnego będzie się wiązało z poniesieniem kosztów wysyłki przez Nadawcę.